Keskkonnasäästlikkus

FiltaFry oli “roheline” ettevõte, juba ammu enne selle väljendi loomist.

“Midagi ei muutu, kui sa ei muuda!”

FiltaFry usub, et keskkonna kaitsmine algab meist endist. Seetõttu püüame pidevalt parandada oma toodete ja teenuste valikut jätkusuutlikkuse osas.

Pühendumus

Väärtustame klientide usaldust ja tunneme rõõmu, et nad annavad toiduõli ümbertöötlemise kaudu oma panuse keskkonnakaitsesse.

FiltaFry Keskkonnasäästlikus

Koostöö keskkonna nimel!

Koostöös klientidega panustame paremasse ja puhtamasse keskkonda.

Missioon

Tähtis osa meie missioonist on tõsta keskkonnateadlikkust, ning aidata klientidel oma ettevõtteid jätkusuutilikult rohelisemaks muuta.

Kas teadsite?

- Vastupidiselt diislikütusele ei teki ringlusse võetud taimerasva põletamisel kahjulikku vääveldioksiidi (SO2).

- Taime rasva ringlussevõtu protsessis eraldub keskkonda diiselkütusega võrreldes ligi 80% vähem CO2-te.

- Biodiisel eraldab põlemisel ligikaudu 50% vähem süsinikmonooksiidi (CO) kui diiselkütus.
- Toiduõli ringlusesse võtmine eraldab vähem karsinogeenseid osakesi ja polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke (PAH-sid) kui näiteks mineraalõlist valmistatud diislikütus.

Tasuta esitlus!

Helistage!

+ 372 50 61 587

Jälgige meid
sotsiaalmeedias!

FiltaFryEesti
sotsiaalmeediakanalid:

Liituge meie uudiskirjaga!

Nii olete kursis kõikide FiltaFry poolt pakutavate toodete, teenuste ja kampaaniatega!

Set up a free web page with Mobirise